CHUBB |
150,89 USD

CH0044328745 · +15 Min
1 vecka
+0,43 %
1 månad
-0,43 %
År till dags dato
-3,28 %
1 år
-3,16 %
3 år
+3,18 %

De indikationer som visas är inte officiella priser som tillhandahålls av indexoperatörer, utan priser som BNP Paribas, eller av BNP Paribas utsedda tjänsteleverantörer, har beräknat utifrån egna modeller.