TERADATA |
34,48 USD +1,09 %

US88076W1036 · Indikacija · 16:37:09
Odprto33,97
Visoko (or Najvišja cena like the highest price)34,50
Nizko (or Najnižja cena like the lowest price)33,75
Cena ob zaprtju (close)34,11
1 teden
+0,81 %
1 mesec
+3,23 %
V tekocem letu do tega datuma
-21,01 %
1 leto
-38,38 %
3 leta
-22,10 %

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.