DOW JONES IND.
36.200,10 +0,68 %

US2605661048 · Indikacija · 20:28:53
Odprto35.965,30
Visoko (or Najvišja cena like the highest price)36.266,50
Nizko (or Najnižja cena like the lowest price)35.895,30
Cena ob zaprtju (close)35.956,10
1 teden
+2,35 %
1 mesec
+8,75 %
V tekocem letu do tega datuma
+7,60 %
1 leto
+5,21 %
3 leta
+21,33 %

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.