H AND R BLOCK
35,02 USD +0,16 %

US0936711052 · Indikacija · 14:48:46
Odprto34,12
Visoko (or Najvišja cena like the highest price)35,09
Nizko (or Najnižja cena like the lowest price)33,93
Cena ob zaprtju (close)34,96
1 teden
-1,83 %
1 mesec
-12,99 %
V tekocem letu do tega datuma
-6,43 %
1 leto
+30,66 %
3 leta
+161,73 %

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.