ZODIAC AEROSPACE
- EUR

FR0000125684 · Indikacija · 31.12.2020 00:00:00

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.