TE CONNECTIVITY
118,16 USD

CH0102993182 · +15 min
Odprto-
Visoko (or Najvišja cena like the highest price)-
Nizko (or Najnižja cena like the lowest price)-
Cena ob zaprtju (close)-
1 teden
+1,19 %
1 mesec
+2,42 %
V tekocem letu do tega datuma
+22,45 %
1 leto
+23,74 %
3 leta
+24,30 %

Prikazani podatki niso uradne cene, ki jih zagotovijo upravljavci indeksov, temveč cene, ki jih na podlagi lastnih modelov izračunajo družba BNP Paribas ali ponudniki storitev, ki jih ta imenuje.