WHEAT
616,13 USc

+15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
-2,45 %
1 mesiac
+6,37 %
Tento rok do dna
+10,27 %
1 rok
+10,99 %
3 roky
+44,38 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.