NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL DEC.15
- USD

USINOTHCLZ15 ·

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.