S&P Bank
311,06

USEXTIDX9977 · +15 min
1 týžden
-0,53 %
1 mesiac
+6,66 %
Tento rok do dna
-18,17 %
1 rok
-17,89 %
3 roky
-8,83 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.