EUR/USD
1.0838 USD

USEXTFND0086 · Indikácia · 01.03.2024 22:32:46
1 týžden
+0.15 %
1 mesiac
+0.25 %
Tento rok do dna
-1.81 %
1 rok
+2.49 %
3 roky
-10.05 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.