VENTAS
41,92 USD -0,70 %

US92276F1003 · Indikácia · 11:49:36
Otvorit41,76
Vysoký41,98
Nízký 41,71
Konecná / úzavierková cena42,21
1 týžden
-1,51 %
1 mesiac
-3,16 %
Tento rok do dna
-7,10 %
1 rok
+5,70 %
3 roky
-1,50 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.