VENTAS
42,57 USD

US92276F1003 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
1 týžden
-3,49 %
1 mesiac
+1,51 %
Tento rok do dna
-5,68 %
1 rok
-4,78 %
3 roky
+2,15 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.