URBAN OUTFITTERS |
43,37 USD +0,45 %

US9170471026 · Indikácia · 07:33:01
Otvorit43,37
Vysoký43,37
Nízký 43,37
Konecná / úzavierková cena43,18
1 týžden
+3,81 %
1 mesiac
+3,15 %
Tento rok do dna
+18,75 %
1 rok
+29,48 %
3 roky
+11,80 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.