URBAN OUTFITTERS
45,02 USD

US9170471026 · Indikácia · 23.02.2024 21:59:59
1 týžden
+5,76 %
1 mesiac
+13,06 %
Tento rok do dna
+23,81 %
1 rok
+70,28 %
3 roky
+50,04 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.