TRAVELERS COMPANIES
166,81 USD

US89417E1091 · Indikácia · 24.03.2023 22:00:00
1 týžden
+3,05 %
1 mesiac
-9,99 %
Tento rok do dna
-13,08 %
1 rok
-9,45 %
3 roky
+77,61 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.