TERADATA |
34,11 USD

US88076W1036 · Indikácia · 15.07.2024 22:00:00
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
-0,28 %
1 mesiac
+2,12 %
Tento rok do dna
-21,86 %
1 rok
-39,05 %
3 roky
-27,60 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.