TENET HEALTHCARE
70,97 USD

US88033G4073 · Indikácia · 01.12.2023 21:28:45
1 týžden
+5,46 %
1 mesiac
+33,89 %
Tento rok do dna
+45,20 %
1 rok
+56,50 %
3 roky
+124,56 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.