TATA MOTORS ADR
25,11 USD

US8765685024 · Indikácia · 23.01.2023 22:00:00
1 týžden
+1,99 %
1 mesiac
+12,88 %
Tento rok do dna
+8,21 %
1 rok
-23,02 %
3 roky
+91,35 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.