STATE STREET
68,10 USD

US8574771031 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
1 týžden
-5,31 %
1 mesiac
+3,85 %
Tento rok do dna
-12,80 %
1 rok
+2,65 %
3 roky
+15,68 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.