PFIZER
33,96 USD

US7170811035 · Indikácia · 02.10.2023 21:59:51
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+3,00 %
1 mesiac
-5,13 %
Tento rok do dna
-33,90 %
1 rok
-22,52 %
3 roky
-6,64 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.