PFIZER
33,31 USD

US7170811035 · Indikácia · 04.10.2023 21:59:43
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+3,71 %
1 mesiac
-7,00 %
Tento rok do dna
-35,16 %
1 rok
-25,09 %
3 roky
-8,43 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.