PAYPAL
58,46 USD

US70450Y1038 · Indikácia · 29.09.2023 21:59:59
1 týžden
+1,05 %
1 mesiac
-6,46 %
Tento rok do dna
-19,67 %
1 rok
-34,10 %
3 roky
-69,94 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.