OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
909,38 USD

US67103H1077 · Indikácia · 29.09.2023 22:00:00
1 týžden
-2,86 %
1 mesiac
-3,95 %
Tento rok do dna
+7,91 %
1 rok
+27,74 %
3 roky
+89,45 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.