NEWELL RUBBERMAID
8,10 USD +7,32 %

US6512291062 · Indikácia · 21:43:56
Otvorit7,64
Vysoký7,69
Nízký 7,69
Konecná / úzavierková cena7,55
1 týžden
+7,83 %
1 mesiac
+20,57 %
Tento rok do dna
-38,89 %
1 rok
-36,68 %
3 roky
-62,21 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.