Moderna Aktie
102,93 USD -0,66 %

US60770K1079 · Indikácia · 13:55:35
Otvorit103,29
Vysoký102,80
Nízký 102,80
Konecná / úzavierková cena103,62
1 týžden
-8,86 %
1 mesiac
-7,49 %
Tento rok do dna
-43,72 %
1 rok
-18,17 %
3 roky
+48,48 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.