Moderna Aktie
99,96 USD

US60770K1079 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
-12,72 %
1 mesiac
-14,02 %
Tento rok do dna
-45,29 %
1 rok
-19,55 %
3 roky
+45,46 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.