Moderna Aktie
96,43 USD

US60770K1079 · Indikácia · 23.02.2024 21:59:59
1 týžden
+9,23 %
1 mesiac
-5,34 %
Tento rok do dna
-2,95 %
1 rok
-34,65 %
3 roky
-35,78 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.