MICRON TECHNOLOGY
68,62 USD -0,34 %

US5951121038 · Indikácia · 18:14:36
Otvorit69,17
Vysoký68,99
Nízký 68,57
Konecná / úzavierková cena68,86
1 týžden
-2,16 %
1 mesiac
+8,31 %
Tento rok do dna
+36,03 %
1 rok
+37,68 %
3 roky
+40,37 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.