MICRON TECHNOLOGY
74,95 USD

US5951121038 · Indikácia · 08.12.2023 22:00:01
1 týžden
-1,24 %
1 mesiac
+3,71 %
Tento rok do dna
+47,81 %
1 rok
+35,75 %
3 roky
+2,40 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.