MICROCHIP TECHNOLOGY INC
82,82 USD -1,25 %

US5950171042 · Indikácia · 22:00:00
Otvorit83,86
Vysoký82,72
Nízký 82,72
Konecná / úzavierková cena83,87
1 týžden
+1,65 %
1 mesiac
-9,87 %
Tento rok do dna
-8,57 %
1 rok
+2,20 %
3 roky
-46,35 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.