MICROCHIP TECHNOLOGY |
85,66 USD

US5950171042 · Indikácia · 12.04.2024 21:59:59
1 týžden
-2,19 %
1 mesiac
-7,01 %
Tento rok do dna
-5,59 %
1 rok
+8,11 %
3 roky
-46,05 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.