MICROSOFT
315,81 USD

US5949181045 · Indikácia · 29.09.2023 22:00:00
1 týžden
-0,33 %
1 mesiac
-3,80 %
Tento rok do dna
+29,91 %
1 rok
+32,97 %
3 roky
+52,37 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.