MICROSOFT |
425,81 USD +0,12 %

US5949181045 · Indikácia · 10:00:39
Otvorit425,74
Vysoký426,36
Nízký 425,33
Konecná / úzavierková cena425,32
1 týžden
+2,84 %
1 mesiac
+6,59 %
Tento rok do dna
+13,23 %
1 rok
+33,61 %
3 roky
+72,57 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.