MICROSOFT
415,30 USD

US5949181045 · Indikácia · 01.03.2024 22:00:00
1 týžden
+1,20 %
1 mesiac
+2,89 %
Tento rok do dna
+10,56 %
1 rok
+68,57 %
3 roky
+75,28 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.