LAS VEGAS SANDS
45,54 USD +0,40 %

US5178341070 · Indikácia · 22:00:00
Otvorit45,65
Vysoký46,94
Nízký 45,23
Konecná / úzavierková cena45,35
1 týžden
-6,59 %
1 mesiac
-15,10 %
Tento rok do dna
-5,73 %
1 rok
+29,08 %
3 roky
-1,29 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.