LAS VEGAS SANDS
51,26 USD

US5178341070 · Indikácia · 01.03.2024 21:59:26
1 týžden
-6,39 %
1 mesiac
+1,21 %
Tento rok do dna
+4,47 %
1 rok
-13,42 %
3 roky
-18,69 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.