LAS VEGAS SANDS
57,76 USD

US5178341070 · Indikácia · 31.03.2023 22:00:00
1 týžden
+6,22 %
1 mesiac
+0,57 %
Tento rok do dna
+19,58 %
1 rok
+48,60 %
3 roky
+36,07 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.