LAS VEGAS SANDS
54,76 USD

US5178341070 · Indikácia · 23.02.2024 21:59:44
1 týžden
-1,51 %
1 mesiac
+11,72 %
Tento rok do dna
+11,61 %
1 rok
-2,98 %
3 roky
-14,80 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.