KOHL’S |
22,91 USD

US5002551043 · Indikácia · 21.06.2024 22:00:00
1 týžden
+5,93 %
1 mesiac
-11,84 %
Tento rok do dna
-21,92 %
1 rok
+3,14 %
3 roky
-57,25 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.