HESS
153,61 USD

US42809H1077 · Indikácia · 29.09.2023 22:00:01
1 týžden
+2,35 %
1 mesiac
+1,71 %
Tento rok do dna
+6,32 %
1 rok
+40,81 %
3 roky
+277,56 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.