FACEBOOK
300,17 USD

US30303M1027 · Indikácia · 29.09.2023 22:00:01
1 týžden
+0,36 %
1 mesiac
+0,79 %
Tento rok do dna
+146,51 %
1 rok
+120,03 %
3 roky
+14,66 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.