DOW JONES |
41.277,70 +0,16 %

US2605661048 · Indikácia · 07:45:26
Otvorit41.276,40
Vysoký41.278,60
Nízký 41.273,10
Konecná / úzavierková cena41.211,40
1 týžden
+3,69 %
1 mesiac
+6,23 %
Tento rok do dna
+9,22 %
1 rok
+19,11 %
3 roky
+18,76 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.