DOW JONES IND.
39.067,60 -0,04 %

US2605661048 · Indikácia · 14:54:52
Otvorit39.060,50
Vysoký39.122,90
Nízký 39.036,50
Konecná / úzavierková cena39.081,30
1 týžden
+1,06 %
1 mesiac
+2,55 %
Tento rok do dna
+3,62 %
1 rok
+19,07 %
3 roky
+26,33 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.