DOLBY LABORATORIES
84,82 USD

US25659T1079 · Indikácia · 31.03.2023 22:00:00
1 týžden
+2,20 %
1 mesiac
+2,98 %
Tento rok do dna
+20,27 %
1 rok
+8,39 %
3 roky
+46,76 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.