COSTCO WHOLESALE CORP
558,65 USD

US22160K1051 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
1 týžden
+0,39 %
1 mesiac
+3,75 %
Tento rok do dna
+21,00 %
1 rok
+14,74 %
3 roky
+62,19 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.