COSTCO WHOLESALE CORP
- USD

US22160K1051 · Indikácia · 27.03.2023 22:00:00
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+0,82 %
1 mesiac
+1,25 %
Tento rok do dna
+6,83 %
1 rok
-11,20 %
3 roky
+73,47 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.