CERNER CORP
94,94 USD

US1567821046 · Indikácia · 07.06.2022 22:00:01
1 týžden
+0,10 %
1 mesiac
+0,99 %
Tento rok do dna
+2,26 %
1 rok
+19,37 %
3 roky
+31,45 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.