CF INDUSTRIES HOLDINGS
80,57 USD +0,15 %

US1252691001 · Indikácia · 14:48:08
Otvorit80,37
Vysoký80,73
Nízký 80,29
Konecná / úzavierková cena80,45
1 týžden
+3,52 %
1 mesiac
+4,02 %
Tento rok do dna
+0,85 %
1 rok
-6,57 %
3 roky
+78,21 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.