H AND R BLOCK
48,16 USD

US0936711052 · Indikácia · 01.03.2024 22:00:01
1 týžden
-0,74 %
1 mesiac
+3,59 %
Tento rok do dna
-1,49 %
1 rok
+31,79 %
3 roky
+157,30 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.