H AND R BLOCK
33,87 USD +0,98 %

US0936711052 · Indikácia · 20:12:45
Otvorit33,19
Vysoký34,05
Nízký 32,60
Konecná / úzavierková cena33,54
1 týžden
-3,19 %
1 mesiac
-9,55 %
Tento rok do dna
-7,45 %
1 rok
+32,09 %
3 roky
+162,49 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.