H AND R BLOCK
41,36 USD

US0936711052 · Indikácia · 04.10.2023 22:00:00
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
-1,96 %
1 mesiac
+2,81 %
Tento rok do dna
+13,09 %
1 rok
+0,85 %
3 roky
+150,90 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.