AUTOMATIC DATA PROCESSING |
244,22 USD +0,64 %

US0530151036 · Indikácia · 16:44:31
Otvorit242,99
Vysoký241,72
Nízký 241,72
Konecná / úzavierková cena242,67
1 týžden
+4,27 %
1 mesiac
+0,87 %
Tento rok do dna
+5,31 %
1 rok
+6,65 %
3 roky
+19,07 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.