GOOGLE C
131,86 USD

US02079K1079 · Indikácia · 29.09.2023 21:59:59
1 týžden
+0,48 %
1 mesiac
-2,69 %
Tento rok do dna
+46,36 %
1 rok
+34,41 %
3 roky
+79,88 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.