AMD ADVANCED MICRO DEVICES |
181,61 USD

US0079031078 · Indikácia · 12.07.2024 22:00:01
1 týžden
+5,65 %
1 mesiac
+13,17 %
Tento rok do dna
+21,53 %
1 rok
+58,53 %
3 roky
+99,99 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.