OMXS30
2.216,84

SE0000337842 · Indikácia · 31.03.2023 22:05:04
1 týžden
+6,53 %
1 mesiac
-0,19 %
Tento rok do dna
+7,34 %
1 rok
+5,92 %
3 roky
+49,54 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.