GALP ENERGIA SGPS
9,96 EUR

PTGAL0AM0009 · Indikácia · 24.03.2023 21:59:58
1 týžden
+0,37 %
1 mesiac
-13,54 %
Tento rok do dna
-22,78 %
1 rok
-12,82 %
3 roky
+6,26 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.