GALP ENERGIA SGPS
10,43 EUR

PTGAL0AM0009 · Indikácia · 26.05.2023 21:57:05
1 týžden
-1,07 %
1 mesiac
-4,47 %
Tento rok do dna
-19,17 %
1 rok
-13,00 %
3 roky
-0,02 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.