POSTNL
2,07 EUR

NL0009739416 · Indikácia · 22.09.2023 22:00:00
1 týžden
-6,72 %
1 mesiac
+0,39 %
Tento rok do dna
+17,17 %
1 rok
+16,51 %
3 roky
-21,34 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.