STMICROELECTRONICS |
38,70 EUR +0,92 %

NL0000226223 · Indikácia · 20:37:38
Otvorit38,35
Vysoký38,90
Nízký 38,12
Konecná / úzavierková cena38,34
1 týžden
+2,37 %
1 mesiac
+5,37 %
Tento rok do dna
-14,99 %
1 rok
-6,97 %
3 roky
+30,92 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.