STMICROELECTRONICS
40,20 EUR -0,26 %

NL0000226223 · Indikácia · 11:01:09
Otvorit40,21
Vysoký40,30
Nízký 19,91
Konecná / úzavierková cena40,31
1 týžden
-0,53 %
1 mesiac
-5,64 %
Tento rok do dna
+19,89 %
1 rok
+16,59 %
3 roky
+60,27 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.