STMICROELECTRONICS
43,42 EUR

NL0000226223 · Indikácia · 01.03.2024 21:59:59
1 týžden
+4,43 %
1 mesiac
+7,36 %
Tento rok do dna
-4,58 %
1 rok
-5,15 %
3 roky
+38,27 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.