FUJIKURA |
2.569,13 JPY -0,97 %

JP3811000003 · Indikácia · 13:40:10
Otvorit2.516,28
Vysoký2.572,56
Nízký 2.508,09
Konecná / úzavierková cena2.594,39
1 týžden
-6,64 %
1 mesiac
+19,86 %
Tento rok do dna
+137,03 %
1 rok
+185,98 %
3 roky
+398,83 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.