EISAI |
6.603,05 JPY

JP3160400002 · Indikácia · 19.07.2024 21:59:53
1 týžden
-5,04 %
1 mesiac
+4,49 %
Tento rok do dna
-8,23 %
1 rok
-27,52 %
3 roky
-28,19 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.