YOOX
36,25 EUR

IT0003540470 · Indikácia · 18.06.2018 07:01:00
1 týžden
-4,52 %
1 mesiac
-4,49 %
1 rok
+55,98 %
3 roky
+17,43 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.