FTSE MIB |
34.335,40 -0,02 %

IT0003465736 · Indikácia · 14:49:32
Otvorit34.640,00
Vysoký34.647,10
Nízký 34.326,60
Konecná / úzavierková cena34.341,70
1 týžden
+2,39 %
1 mesiac
+0,13 %
Tento rok do dna
+12,73 %
1 rok
+24,72 %
3 roky
+40,89 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.