FTSE MIB
26.759,60 +1,54 %

IT0003465736 · Indikácia · 17:34:08
Otvorit26.510,00
Vysoký26.759,60
Nízký 26.430,00
Konecná / úzavierková cena26.354,90
1 týžden
+0,56 %
1 mesiac
-2,88 %
Tento rok do dna
+10,52 %
1 rok
+5,53 %
3 roky
+58,60 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.