FTSE MIB
28.087,10 +0,27 %

IT0003465736 · Indikácia · 16:44:26
Otvorit28.060,00
Vysoký28.149,40
Nízký 27.800,00
Konecná / úzavierková cena28.011,00
1 týžden
-2,24 %
1 mesiac
-1,74 %
Tento rok do dna
+16,24 %
1 rok
+34,47 %
3 roky
+46,45 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.