FTSE MIB
32.945,00

IT0003465736 · Indikácia · 01.03.2024 19:59:51
1 týžden
+0,78 %
1 mesiac
+7,35 %
Tento rok do dna
+8,01 %
1 rok
+20,60 %
3 roky
+41,61 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.