GENERALI
19,60 EUR

IT0000062072 · Indikácia · 22.09.2023 21:59:59
1 týžden
-1,06 %
1 mesiac
+5,96 %
Tento rok do dna
+16,86 %
1 rok
+32,19 %
3 roky
+66,36 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.