MARUTI SUZUKI INDIA |
7.612,90 INR

INE585B01010 · +15 min
1 týžden
+2,19 %
1 mesiac
+8,20 %
Tento rok do dna
+4,12 %
1 rok
+2,65 %
3 roky
-21,75 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.