OIL AND NATURAL GAS CORPORATION
93,25 INR

INE213A01029 · +15 min
1 týžden
+2,70 %
1 mesiac
+18,79 %
Tento rok do dna
-26,83 %
1 rok
-27,12 %
3 roky
-52,23 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.