TATA STEEL
640,45 INR

INE081A01012 · +15 min
Otvorit-
Vysoký-
Nízký -
Konecná / úzavierková cena-
1 týžden
+3,07 %
1 mesiac
+10,93 %
Tento rok do dna
+36,92 %
1 rok
+34,90 %
3 roky
-12,55 %

Zobrazené údaje nie sú oficiálne ceny poskytnuté prevádzkovateľmi indexov, ale ceny vypočítané na základe vlastných modelov BNP Paribas alebo ňou poverených poskytovateľov služieb.